Snittlönen i Sverige

Det är bara att konstatera att snittlönen i Sverige har stora skillnader mellan de som har de högsta lönerna och de som har lägst betalt. Just för tillfället så skiljer det cirka 100 000 kronor i genomsnitt mellan de högsta och lägsta betalda yrkena i landet. De som tjänar bäst är chefer inom olika sektorer och företagare, samt läkare med specialkompetens. Personer som har sämst medellön är de som arbetar inom hemtjänsten och serviceyrken som exempelvis kafébiträden eller bärplockare.

Snittlönerna för de olika yrkena som finns på arbetsmarknaden är betydande. Chefer inom finans, försäkringar och banker har den högsta snittlönen och ligger på cirka 120 400 kronor per månad.

De som tjänar säme lön jämfört med män på arbetsmarknaden. Statistik från 2016 som jämförde kvinnornas lön med männens, menade att kvinnor i snitt tjänade 88 procent av vad män tjänade. Skillnaderna beror mycket på att kvinnorna och männen har olika typer av arbeten, arbetar inom olika delar på arbetsmarknaden, har olika utbildningar och arbetstider. Dessutom finns det skillnader mellan kvinnor och män som har likadana arbetsuppgifter och de får dessutom olika lön. Varför denna skillnad finns, har man ingen förklaring på än så länge.

st så som exempelvis telefonintervjuare och marknadsundersökare har en snittlön på 19 400 kronor per månad. Jämför man detta med lönen som är i genomsnitt på 32 800 kronor, så är det stora skillnader i medellönerna. Siffrorna som tas upp här är beräknade på löner före skatt och på personer som arbetar heltid. Som grupp har kvinnor lägr

 

 

Därutöver skiljer sig snittlönen mellan unga och äldre, vilket inte är så förvånande. Det förklaras helt enkelt med att de unga precis har påbörjat sitt yrkesliv. Men den åldersgrupp som tjänar mest är de som är mellan 45 – 54 år. Andra faktorer som också spelar in på de olika snittlönerna är vilken typ av utbildning eller erfarenhet man har.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *