Medborgarlön

Medborgarlön eller som det också har kallats för, basinkomst, är en ständig fråga som tas upp i länderna med jämna mellanrum. En medborgarlön innebär att en grundinkomst delas ut till alla medborgare i ett land och då utan något krav att behöva prestera något för att få denna.

Att det har diskuterats att införa basinkomst är för att det skulle ersätta andra bidrag som finns i samhället, som till exempel studiebidrag, a-kassa, barnbidrag och försörjningsstöd.

Medborgarlönen skulle i så fall ligga på cirka 8 000 – 10 000 kronor per månad för de som är över 18 år och för de som är yngre så skulle summan vara runt 2 000 – 3 000 kronor per månad.

Fördelar

Fördelarna med att ha en basinkomst i ett land är att alla får en ekonomisk trygghet i grunden, samtidigt som folket inte skulle behöva stå till arbetsmarknadens disposition eller vara kontrollerade av myndigheter.

Detta skulle leda till att klyftorna mellan klasserna skulle minska, folk skulle må bättre både fysiskt och psykiskt, som i sin tur minskar kostnaderna för sjukvård. Människor skulle få mer tid till att kunna engagera sig i kultur- och omsorgsarbete eller lägga mer tid på att hjälpas åt att utveckla samhället i rätt riktning.

Dessutom skulle arbetslösheten minska och de som vill arbeta får möjligheten till att få ett jobb lättare; detta samtidigt som arbetsgivare får större möjlighet att anställa de personer som önskar att arbeta.

Genom att erbjuda medborgarlön kommer tryggheten i samhället ökat, samtidigt som de personer som vill ha råd till lite extra behöver arbeta. Men i slutändan är det på lika villkor, för att sedan göra valet om man vill jobba eller inte.

Det finns länder, som bland annat i Indien, Iran och Finland, som har medborgarlöner eller liknande system redan idag och dessa projekt är framgångsrika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *